KANTOOR


In de verbouwing van dit kantoor is openheid het hoofdthema geweest in de ontwikkeling van het concept. De diverse afdelingen zijn niet door wanden van elkaar gescheiden met uitzondering van de directievertrekken op de bovenetage. Archief, magazijn, keuken kantine en bespreekkamers zijn wel in afsluitbare ruimtes ondergebracht.

Er is bij de indeling van de plattegrond een onderscheid gemaakt tussen ruimtes toegankelijk voor bezoekers en voor medewerkers zonder hiervoor fysieke scheidingen toe te passen.

De overeenkomstige functies zijn benadrukt door dezelfde kleuren toe te passen op de vloeren van deze ruimtes.

Om de rust op de werkvloer veilig te stellen is een centrale verkeersruimte gerealiseerd. Details en constructie onderdelen zijn eenvoudig vormgegeven.

OFFICE


In the renovation of this office openness has been the main theme in the development of the concept. The various departments are not separated by walls from each other except for the boardroom on the top floor . Archive, warehouse, canteen kitchen and discuss rooms are well housed in lockable rooms.

The layout of the plan distinguishes between areas accessible to visitors and employees without having to apply physical separations.

The corresponding functions are enhanced by applying the same colors on the floors of the rooms.

To secure the peace in the workplace a central circulation spaceĀ is realized. Details and structural parts have a simple design.