PENTHOUSE


Dit stadsappartement is gebouwd voor één persoon waarbij het uitgangspunt is geweest om alle gebruiksfuncties in één ruimte onder te brengen. Dit moest leiden tot een zo groot mogelijke flexibiliteit in het gebruik van de ruimte en het optimaal toetreden van daglicht.

Alleen de functies die technisch geen verplaatsbaarheid toelaten, zoals badruimte en kookruimte, hebben een vaste locatie gekregen.

Om wisselend gebruik van de bewoner zo goed mogelijk te waarborgen, is gestreefd naar een terug liggende, sobere sfeer in de vormgeving van zowel constructieonderdelen als details.

Wanden, plafonds en schilderwerk zijn uitgevoerd in wit stucwerk, alleen de vloer is uitgevoerd in een egaal grijze PVC en de badruimte-vloer in terrazzo (wit met zwarte toeslag).

De hoofdentree is voorzien van een eigen lift. Het appartement heeft een buitenruimte aan de voorgevelzijde hetgeen een natuurlijk overgangsgebied vormt tussen straatleven en woning. Op het dak is een terras met uitzicht over de stad gerealiseerd.

PENTHOUSE


This city apartment is built for one person with the premise of bringing all user functions in one space. This was to lead to the greatest possible flexibility in the use of space and the best entry of daylight.

Only the functions that technically didn’t allow portability, such as bath room and kitchen area, got a fixed location.

For the usage of variable use by the occupant, a set-back, sober atmosphere was sought in the design of both structural parts and details.

Walls, ceilings and painting are in white stucco, only the floor is made of a plain gray PVC and the bath room floor in terrazzo (white with black surcharge).

The main entrance features a private elevator. The apartment has an outdoor area at the front side which forms a natural transition between street life and property. On the roof a terrace with city views is realized.